Loading...

CON ĐƯỜNG ĐỊNH CƯ NEW ZEALAND

New Zealand là một đảo quốc tại khu vực tây nam của Thái Bình Dương, nằm trong Khối Thịnh vượng chung Anh, có nền kinh tế phát triển, hiện đại và thịnh vượng. Đất nước này luôn được các tổ chức đánh giá cao về nền dân chủ, chống tham nhũng, hòa bình cũng như sự hài lòng về cuộc sống của người dân.